Kørekort til 17-årige

Den 1. januar 2017 trådte en forsøgsordning om kørekort til 17-årige i kraft. Den går ud på, at du kan starte på dit kørekort allerede 3 måneder før du fylder 17 år.

Du kan gå til teoriprøve, når du er færdig med al teoriundervisning og der er mindre end 1 måned til du fylder 17 år. Selve den praktiske køreprøve kan du gå op til, den dag du fylder 17 år.

Den særlige ordning indebærer, at du ALTID skal have en ledsager med i bilen, indtil du selv fylder 18 år.

Ledsageren skal være min. 30 år og selv være indehaver af et gyldigt kørekort. Ledsageren må ikke være påvirket af f.eks. alkohol, stoffer, medicin eller træthed.

Kravene til den voksne ledsager er også at ledsageren SKAL være indehaver af et dansk kørekort, som vedkommende har haft i en periode på 10 år eller mere. Ledsageren må ikke være frakendt kørekortet i denne 10 årige periode.

Hvis du starter på kørekortuddannelsen som 17-årig, så skal dine forældremyndighedsindehaver(-e) ALTID give samtykke til, at der må udstedes et kørekort til dig (kategori B.) Samtykke foregår ved at der udfyldes en samtykkeblanket, som udleveres på første teoriaften. Det er din kørelærer hos Øens Køreskole, som sørger for at aflevere dine dokumenter til Borgerservice.

Når du har bestået den praktiske køreprøve, så bør du altid udfylde en ledsagerblanket. Blanketten kan du evt. opbevare i bilen til næste gang. På denne måde sikrer du dig selv og ikke mindst ledsageren for problemer i en politikontrol eller ved et haveri/ulykke.

Når du fylder 18 år, så vil koden i dit kørekort automatisk være ophævet og du skal ikke længere have en ledsager med for at køre bil. Du får ikke et nyt kørekort, når du fylder 18 år, men koden i dit kørekort vil ikke længere have en praktisk betydning.

Læs mere om reglerne hos Færdselsstyrelsen og hos Sikker Trafik.

 

Udskriv og medbring evt. denne Ledsager-blanket-17-årige ved kørsel.

Kørekort til 17-årige - Ledsagerblanket til 17-årige ved kørsel