Persondatabehandling og samtykke

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • E-mail
  • CPR nr.

(Cpr.nr bruges til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Øens Køreskole, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Derudover udfylder du et elevkort som er til internt brug samt en lektionsplan som følger dig som skal medbringes hver gang du modtager undervisning (teori/kørsel). Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Øens Køreskole, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores koereskole-bornholm.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Administrationen for Øens Køreskole og din kørelærer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.koereskole-bornholm.dk er Øens Køreskole. Refactr ApS, der vedligeholder vores hjemmeside, har ligeledes adgang til de indsamlede data.

Oplysninger afgivet til www.koereskole-bornholm.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig.
Som registreret hos Øens Køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Øens Køreskole via e-mail info@drivetrafik.dk

Elektronisk henvendelse

Ved tilmelding på www.koereskole-bornholm.dk giver du os samtidig samtykke til, at Øens Køreskole må kontakte dig via e-mail, SMS, Messenger og telefon.

  • Henvendelse kan bestå i:
  • Kommunikation om køretider og andre ydelser
  • Udsendelse af fakturaer
  • Rykker skrivelser ved manglende betaling
  • Oplysninger om dit kørekortforløb, f.eks. remindere

 

Fotosamtykke sociale medier

Ved bestået køreprøve, kan der efter dit valg, blive taget et foto, som lægges på de sociale medier. Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Øens Køreskole må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet på de sociale medier igen.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevare dem.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse via mail til info@drivetrafik.dk